جزئیات سیاسی انتخابات حسن روحانی دکتر روحانی

جزئیات: سیاسی انتخابات حسن روحانی دکتر روحانی ریاست جمهوری انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار پزشکی بیماری هموفیلی با مهندسی ژنتیک درمان شد

محققان موفق شده است اند بر ای نخستین بار با کمک ژن درمانی بیماری «هموفیلی آ» را درمان کنند. 

بیماری هموفیلی با مهندسی ژنتیک درمان شد

بیماری هموفیلی با مهندسی ژنتیک درمان شد

عبارات مهم : آزمایش

محققان موفق شده است اند بر ای نخستین بار با کمک ژن درمانی بیماری «هموفیلی آ» را درمان کنند.

به گزارش مهر به نقل از نیواطلس، محققان موفق شده است اند با استفاده از ژن درمانی بیماران هموفیلی نوع A را درمان کنند. آزمایش ها نشان داد این روش تقریبا تمام بیماران را درمان کرد.

بیماری هموفیلی با مهندسی ژنتیک درمان شد

آخرین نوع ژن درمانی روی بیماری موروثی هموفیلی A تمرکز کرده هست. در این بیماری فرد نمی تواند پروتئین مورد نیاز جهت انعقاد خود را تولید کند و در نتیجه فرد در خطر خونریزی غیر قابل کنترل قرار دارد.

درمان تازه مشمول بر ترکیب ژن درمانی و داروی مهندسی شده است است که جایگزین ژن مسئول تولید پروتئین انعقاد خون می شود.

محققان موفق شده است اند بر ای نخستین بار با کمک ژن درمانی بیماری «هموفیلی آ» را درمان کنند. 

جان پاسی یکی از محققان این تحقیق می گوید: نتیجه های آزمایش های ما فراتر از انتظارمان بود.

در این آزمایش ۱۳ بیمار مبتلا به هموفیلی A شدید شرکت کردند و دارو سطح پروتئین انعقاد خون آنان را اصلاح بخشید. سپس ۱۹ ماه بعد ادامه آزمایش نشان داد این پروتئین در بدن ۱۱ بیمار به سطح متعادل رسیده هست. همچنین هر ۱۳ بیمار دیگر نیازی به درمان های معمول نداشتند.

واژه های کلیدی: آزمایش | درمانی | محققان | بیماری | مهندسی | پروتئین | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs